Lĩnh vực kinh doanh

Là một Digital Creative Studio, Tamotech luôn đề cao tinh thần làm chủ sản phẩm, tư duy sáng tạo trong mỗi dự án để mang đến những trải nghiệm "Awesome" nhất cho end-user.

Với hai dòng dịch vụ là "Creative & Engineering" và "Talent Platform", Tamotech đã và đang từng bước cùng công nghệ tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Digital Creative Studio
Creative
& Engineering
Đội ngũ nhân lực dồi dào chuyên về công nghệ, thiết kế và kinh doanh.
Digital Creative Studio
Creative
& Engineering
Đội ngũ nhân lực dồi dào chuyên về công nghệ, thiết kế và kinh doanh.

Tamotech

Cơ hội nghề nghiệp

Join us & MAKE AWESOME THINGS THAT MATTER.

Tamotech luôn tìm kiếm những con người đam mê thử thách để tạo nên những giá trị “Awesome”.

Cùng trở thành một phần của Tamotech ngay hôm nay.

Môi trường làm việc

Văn hoá - sự kiện